【FF14】エデン零式装備の性能・サブステ一覧

スポンサーリンク
スポンサーリンク

タンク

IL 部位 装備 STR VIT 不屈 クリ DH 意思 SS
475 武器 エデングレーズ・バスタードソード 389 418 234 334
475 武器 エデングレーズ・シールド 155 167 93 133
475 武器 エデングレーズ・バトルアクス 544 585 467 327
475 武器 エデングレーズ・グレートソード 544 585 467 327
470 武器 エデングレーズ・マナトリガー 544 585 323 462
470 エデングレーズ・ディフェンダーアーメット 303 324 185 264
470 エデングレーズ・ディフェンダーメイル 492 526 300 429
470 エデングレーズ・ディフェンダーガントレット 303 324 264 185
470 エデングレーズ・ディフェンダータセット 227 243 198 139
470 エデングレーズ・ディフェンダートラウザー 492 526 429 300
470 エデングレーズ・ディフェンダーグリーヴ 303 324 264 185
470 エデングレーズ・ディフェンダーイヤリング 227 243 139 198
470 エデングレーズ・ディフェンダーチョーカー 227 243 139 198
470 エデングレーズ・ディフェンダーブレスレット 227 243 198 139
470 エデングレーズ・ディフェンダーリング 227 243 198 139

竜騎士

IL 部位 装備 STR VIT クリ DH 意思 SS
475 武器 エデングレーズ・スピア 544 585 327 467
470 エデングレーズ・スレイヤーヘルム 303 324 264 185
470 エデングレーズ・スレイヤーメイル 492 526 429 300
470 エデングレーズ・スレイヤーガントレット 303 324 264 185
470 エデングレーズ・スレイヤータセット 227 243 198 139
470 エデングレーズ・スレイヤートラウザー 492 526 300 429
470 エデングレーズ・スレイヤーグリーヴ 303 324 185 264
470 エデングレーズ・アタッカーイヤリング 227 243 198 139
470 エデングレーズ・アタッカーチョーカー 227 243 198 139
470 エデングレーズ・アタッカーブレスレット 227 243 139 198
470 エデングレーズ・アタッカーリング 227 243 198 139

ストライカー

IL 部位 装備 STR VIT クリ DH 意思 SS
475 武器 エデングレーズ・ナックル 544 585 467 327
475 武器 エデングレーズ・ブレード 544 585 467 327
470 エデングレーズ・ストライカーテンプルチェーン 303 324 264 185
470 エデングレーズ・ストライカーローブ 492 526 429 300
470 エデングレーズ・ストライカーアームレット 303 324 264 185
470 エデングレーズ・ストライカータセット 227 243 198 139
470 エデングレーズ・ストライカーパンタロン 492 526 300 429
470 エデングレーズ・ストライカーサンダル 303 324 185 264
470 エデングレーズ・アタッカーイヤリング 227 243 198 139
470 エデングレーズ・アタッカーチョーカー 227 243 198 139
470 エデングレーズ・アタッカーブレスレット 227 243 139 198
470 エデングレーズ・アタッカーリング 227 243 198 139

忍者

IL 部位 装備 DEX VIT クリ DH 意思 SS
475 武器 エデングレーズ・ナイフ 544 585 327 467
470 エデングレーズ・スカウトサークレット 303 324 185 264
470 エデングレーズ・スカウトジャケット 492 526 429 300
470 エデングレーズ・スカウトハーフグローブ 303 324 185 264
470 エデングレーズ・スカウトタセット 227 243 198 139
470 エデングレーズ・スカウトブリーチ 492 526 429 300
470 エデングレーズ・スカウトサイブーツ 303 324 185 264
470 エデングレーズ・レンジャーイヤリング 227 243 198 139
470 エデングレーズ・レンジャーチョーカー 227 243 139 198
470 エデングレーズ・レンジャーブレスレット 227 243 139 198
470 エデングレーズ・レンジャーリング 227 243 139 198

レンジャー

IL 部位 装備 DEX VIT クリ DH 意思 SS
475 武器 エデングレーズ・ハープボウ 544 585 467 327
475 武器 エデングレーズ・リボルバー 544 585 327 467
475 武器 エデングレーズ・タスラム 544 585 327 467
470 エデングレーズ・レンジャーヘルム 303 324 185 264
470 エデングレーズ・レンジャーメイル 492 526 429 300
470 エデングレーズ・レンジャーガントレット 303 324 185 264
470 エデングレーズ・レンジャータセット 227 243 198 139
470 エデングレーズ・レンジャートラウザー 492 526 429 300
470 エデングレーズ・レンジャーグリーヴ 303 324 185 264
470 エデングレーズ・レンジャーイヤリング 227 243 198 139
470 エデングレーズ・レンジャーチョーカー 227 243 139 198
470 エデングレーズ・レンジャーブレスレット 227 243 139 198
470 エデングレーズ・レンジャーリング 227 243 139 198

キャスター

IL 部位 装備 VIT INT クリ DH 意思 SS
475 武器 エデングレーズ・ロッド 526 544 327 467
470 武器 ブック・オブ・エデングレーズ 526 544 467 327
470 武器 エデングレーズ・レイピア 526 544 327 467
470 エデングレーズ・キャスターサークレット 291 303 264 185
470 エデングレーズ・キャスタージャケット 473 492 429 300
470 エデングレーズ・キャスターハーフグローブ 291 303 264 185
470 エデングレーズ・キャスタータセット 218 227 198 139
470 エデングレーズ・キャスターブリーチ 473 492 300 429
470 エデングレーズ・キャスターサイブーツ 291 303 185 264
470 エデングレーズ・キャスターイヤリング 218 227 139 198
470 エデングレーズ・キャスターチョーカー 218 227 139 198
470 エデングレーズ・キャスターブレスレット 218 227 198 139
470 エデングレーズ・キャスターリング 218 227 198 139

ヒーラー

IL 部位 装備 VIT INT 信仰 クリ DH 意思 SS
475 武器 エデングレーズ・ケーン 526 544 327 467
470 武器 ワード・オブ・エデングレーズ 526 544 327 467
470 武器 エデングレーズ・プラニスフィア 526 544 467 327
470 エデングレーズ・ヒーラーテンプルチェーン 291 303 264 185
470 エデングレーズ・ヒーラーローブ 473 492 429 300
470 エデングレーズ・ヒーラーアームレット 291 303 264 185
470 エデングレーズ・ヒーラータセット 218 227 198 139
470 エデングレーズ・ヒーラーパンタロン 473 492 429 300
470 エデングレーズ・ヒーラーサンダル 291 303 264 185
470 エデングレーズ・ヒーラーイヤリング 218 227 139 198
470 エデングレーズ・ヒーラーチョーカー 218 227 139 198
470 エデングレーズ・ヒーラーブレスレット 218 227 139 198
470 エデングレーズ・ヒーラーリング 218 227 198 139

幻想装備の性能・サブステ一覧

エデン零式装備と幻想装備のサブステ比較

コメント

 1. Cách tăng kích thước dương vật đơn faken tại nhà

 2. Để thực hiện tại tư thế Kimochi Nhật Bản,
  người phụ nữ nằm ngửa lưng trên sàn vào người đàn ông quỳ gối.

 3. Mọi người vẫn có thể tận hưởng trọn tình dục
  thú vị mà không có điểm G.

 4. titan gel nga より:

  Liệu trình sử dụng Titan Gel cần thiết bao nhiêu vỏ hộp?

 5. Máy không vắt được quần áo sau Khi giặt
  xong….

 6. colos multi a0 より:

  Với trẻ sinh non hoặc nhẹ cân nặng dùng theo khuyến cáo
  của bác hiểm sĩ.

 7. Bảo dưỡng điều hòa là làm việc vô thuộc quan trọng.

 8. Maral Gel より:

  Mọi thông tin trên web site chỉ mang tính chất tham khảo không
  nhằm mục đích quảng cáo

 9. Van nạp nước kêu Khi nước cấp vào vào máy.

 10. tigi đỏ より:

  Dầu gội dưỡng bóng bảo vệ chống lại các
  độc gốc tự tại tạo thiệt sợ và phai màu.

タイトルとURLをコピーしました